Elevhälsa

Hej, vi finns till för dig som elev!

Elevhälsan är på plats varje skoldag

och vi arbetar främst hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja våra elevers utveckling mot utbildningens mål. Det kan innebära att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Vi har fokus på dig som enskild elev.

Vi arbetar också med våra elevers arbetsmiljö, skolans värdegrund, arbete mot kränkande behandling, undervisning om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet och sex- och samlevnadsundervisning. Som stöd i detta finns bl a handlingsplanen för en drogfri gymnasieskola.

Distansstudier

Just nu bedriver vi distansstudier och fjärrundervisning, vilket påverkar dig som är elev hos oss på Ystad Gymnasium. Vi har samlat studietekniktips till dig och din vårdnadshavare här. Du kan alltid kontakta oss för att få stöd om du tycker att det känns jobbigt med distansstudier eller behöver strategier för att klara dina studier.

pil_ner_left_white
Distansstudier

Specialpedagog

 • Arbetar mot grupper, pedagoger och enskilda elever kring inkluderande lärmiljöer.
 • Utvecklar anpassningar och extra stöd för elever i behov av detta.
 • Erbjuder föreläsningar och fortbildningar i grupp för elever och pedagoger om bl.a. läs– och skrivsvårigheter, npf, studieteknik.
 • Genomför pedagogisk kartläggning, utredning och underlag för vidare remisser vid behov tex läs– och skriv, npf eller intyg vid körkortstudier.
 • Erbjuder motiverande samtal.
Anna Nilsson

Anna Nilsson

Specialpedagog
Område 5
anna.nilsson(a)edu.ystad.se
0709 23 07 02

Annika Cederlund

Annika Cederlund

Specialpedagog
Område 3
annika.cederlund(a)edu.ystad.se
0709 23 07 12

Charlotta Linde

Charlotta Linde

Specialpedagog
Område 6
charlotta.linde(a)edu.ystad.se
0709 23 07 01

Helle Korsgaard

Helle Korsgaard

Specialpedagog
Område 1
helle.korsgaard(a)edu.ystad.se
0704 31 17 01

Johanna Limme

Johanna Limme

Specialpedagog och lärare
johanna.limme(a)edu.ystad.se
0724 67 63 81

Kent Svensson

Kent Svensson

Specialpedagog
Område 5
kent.svensson(a)edu.ystad.se
0704 34 05 55

Nina Johansson Nilsson

Nina Johansson

Specialpedagog
Område 2
nina.johansson(a)edu.ystad.se
0704 34 05 83

Orka plugga

En serie filmer om att orka plugga från Utbildningsradion

Heltidsmentorer

 • Stöttning med planering och strukturering av studier, samt uppföljning
 • Till viss del stödjande samtal
 • Stöttning vid kontakt mellan lärare och elev vid behov
 • Kontakt med vårdnadshavare vid behov
 • Deltagande insatser i det förebyggande och främjande arbetet
alex8247

Alexandra Jönsson

Heltidsmentor HA
alexandra.jonsson(a)edu.ystad.se
0704 34 05 43

Lina Lagerman

Lina Lagerman

Heltidsmentor TE
lina.lagerman(a)edu.ystad.se
0732 30 12 34

Lovisa Andersson

Lovisa Ek

Heltidsmentor EK
lovisa.andersson(a)edu.ystad.se
0704 31 17 11

Maisa Pichgah

Maisa Pichgah

Heltidsmentor ES
maisa.pichgah(a)edu.ystad.se
0704 34 05 89
(föräldraledig)

Marielle Engdahl

Marielle Engdahl

Heltidsmentor ES
marielle.engdahl(a)edu.ystad.se
0709 27 61 08

nath

Nathalie Nilsson

Heltidsmentor NA
nathalie.a.nilsson(a)edu.ystad.se
0704 34 05 98

Sandra Ljunglycka

Sandra Ljunglycka

Heltidsmentor SA
sandra.ljunglycka(a)edu.ystad.se
0724 67 63 01

Psykolog

 • Arbetar med handledning, utbildning och konsultation till personal.
 • Arbetar med bedömning av inlärningssvårigheter och psykisk ohälsa hos elever.
 • Stöd i krissituationer.

Elevstödjare

 • Arbetar med att främja en god arbetsmiljö, studiero och trygghet genom att finnas som extra resurs i korridoren, matsalen, uppehållsrummen och på skolgården.
 • Genomför relationsskapande aktiviteter.
 • Arbetar med skolans värdegrund och ordningsregler.
 • Samordnar elevdemokratiarbetet med bl.a. Skolråden och Ungdomsfullmäktige.
 • Arbetar med elevhälsofrämjande projekt.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Speciallärare

 • Arbetar mot grupper, pedagoger och ibland enskilda elever och ger stöd kring ett visst ämne.
 • Hjälper de elever som är i behov med extra anpassningar och extra stöd enskilt eller i liten grupp.
 • Genomför pedagogiska kartläggningar i matematik.
Kristina Persson

Kristina Persson

Speciallärare matematik
kristina.persson(a)edu.ystad.se
0704 34 05 96

Pia Sjövall

Pia Sjövall

Speciallärare Österport
pia.sjovall(a)edu.ystad.se
0724 67 63 30

Kurator

 • Arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser.
 • Stödsamtal med enskild elev.
 • Arbete med elever i grupp, klassarbete och gruppsamtal.
 • Viss handledning och konsultation till skolpersonal.
 • Samverkar mellan olika myndigheter, såsom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin-habilitering, polisen, sjukvården, ungdomsmottagningen etc.
 • Krishantering.
 • Viss hantering av CSN.
Bitte Solvestad

Bitte Solvestad

Skolkurator
Område 1
bitte.solvestad(a)ystad.se
0704 31 17 05

Camilla Tedevik

Camilla Tedevik

Skolkurator
Område 5
camilla.tedevik(a)ystad.se
0708 46 00 65

Diana Flintberg

Diana Flintberg

Skolkurator
Område 4
diana.flintberg(a)ystad.se
0731 43 01 77

Gunilla Alväng

Gunilla Alväng

Skolkurator
Område 2
gunilla.alvang(a)ystad.se
0730 39 16 25

Helena Sundqvist

Helena Sundqvist

Skolkurator
Område 6
helena.sundqvist(a)ystad.se
0709 23 07 08

Malin Olsson

Malin Olsson

Skolkurator
Område 4
malin.olsson(a)ystad.se
0722 37 90 20

Victoria Dahlskog

Victoria Dahlskog

Skolkurator
Område 3
victoria.dahlskog(a)ystad.se
0766 08 16 76

Skolsköterska

 • Träffar alla i åk 1 för ett hälsobesök och arbetar därifrån med att följa upp de elever med oroande ohälsa.
 • Erbjuder och ger kompletterande vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet.
 • Hjälper och stöttar elever kring förändring av vanor så som mat, sömn, rörelse, tobak, m.m.
 • Finns tillgänglig med öppen mottagning för enkla sjukvårdande uppgifter.
 • Remitterar vidare till annan vårdgivare.
 • Är delaktig i utredningar kring läs- och skrivsvårigheter.
Helen Zeylon

Helen Zeylon

Skolsköterska
Område 3 och 6 (EK)
helen.zeylon(a)ystad.se
0709 47 73 13

Kristina Jakobsson

Kristina Jakobsson

Skolsköterska
Område 1
kristina.jakobsson(a)ystad.se
0709 23 07 18

Lisa Persson

Lisa Persson

Skolsköterska
Område 5
lisa.persson(a)ystad.se
0709 23 07 22

Lotta Olander

Lotta Olander

Skolsköterska
Område 4
lotta.olander(a)ystad.se
0704 31 17 10

Ulrika Akej

Ulrika Akej

Skolsköterska
Område 2 och 6 (HA)
ulrika.akej(a)ystad.se
0709 23 07 49

Studie- och yrkesvägledning

 • Samtal med elever om yrke och framtid.
 • Motiverande samtal
 • Information till elever i grupp, klass och enskilt
 • Övergripande informationsinsatser på skolan
charles_svennergard

Charles Svennergård

Studie- och yrkesvägledare
EK, FS, NA
charles.svennergard(a)ystad.se
0704 34 05 44

Cindi Lundgren

Cindi Lundgren

Studie- och yrkesvägledare
BA, EE, FT, HT, HV, RL
cindi.lundgren(a)ystad.se
0704 34 05 23

Fredrik Jönsson

Fredrik Jönsson

Studie- och yrkesvägledare
IA, IMYRK
fredrik.jonsson(a)ystad.se
0724-67 62 86

Jennie Lang

Jennie Lang

Studie- och yrkesvägledare
BF, NB, VO, VO lärling
jennie.lang(a)ystad.se
0704 34 05 52

Karin Niden

Karin Cederström-Nidén

Studie- och yrkesvägledare
ES, SA, TE, T4
0724 67 68 42
karin.niden@ystad.se

katharina_paulsson

Katharina Paulsson

Studie- och yrkesvägledare
GYSÄR, IA, IMYRK
katharina.paulsson(a)ystad.se
0704 34 05 50

Scroll to Top